top of page

Wat doet de COACH BUS?

De coach bus is een individueel coachingsproject voor jongeren en jongvolwassenen die vastgelopen zijn in onderwijs of werk. 


Door begeleiding op maat te voorzien, vragen te stellen en samen met hen op weg te gaan, willen we jongeren weer laten geloven in zichzelf.
Daardoor krijgen ze weer vertrouwen in een positieve toekomst vol mogelijkheden. 

 

De huidige crisis treft jongeren uit kwetsbare situaties heel hard. 
 

Heel wat jongeren kampen met de vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik’. 

 

“De coachbus is een alternatieve vorm van ambulante coaching voor jongeren /adolescenten die in een problematische thuissituatie zitten.”

 

Een problematische thuissituatie is niet geografisch gebonden. We zien dergelijke situaties zowel in de (centrum)steden als kleinere gemeenten. Net daarom willen we die mobiele werking realiseren.

 

Voor die jongeren  is de coach bus letterlijk een mobiele ‘veilige haven’.  We zijn nabij, laagdrempelig én flexibel. 

 

We nemen de jongere tijdens de coachingssessies tijdelijk mee ‘op weg’ (ook letterlijk) en stimuleren hen om op een creatieve manier na te denken over zichzelf en deze wereld. 

Vanuit een grootstedelijke context gaan we de natuur in, en werken we actief aan zelfreflectie, zelfvertrouwen en zelfsturing.

 

De coach bus ademt vrijheid, autonomie, dromen, maar ook verantwoordelijkheid, duidelijke doelen en een plan. Door samen op weg te gaan groeien de jongeren in hun weg naar zelfontplooiing.

 

De frequentie, locatie en inhoud van de coaching wordt in overleg bepaald, maar is niet vrijblijvend. 

 

Dit project werd mee mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

 

 

 

 

 

contraload.jpeg
bottom of page